Live fra Hornøya

Live from Hornøya

Vardø, Varanger

Vardø, Varanger, Norway

Et utsnitt av fuglefjellet på Hornøya, Øst-Finnmark, hvor vi ser krykkje i forgrunnen og lomvi i bakgrunnen.

De første fuglene ankommer kolonien i februar/mars og legger egg i april/mai. Vi kan vente å se de første krykkjeungene i siste halvdelen av juni. Ungene mates av begge foreldrene i 5-6 uker før de og foreldrene forlater Hornøya mot slutten av juli og august.

Takk til Ole Klaudiussen i Vardø som hjalp oss ut på øya, og Rob Barrett ved Universitetet i Tromsø og SEAPOP for økonomisk støtte til prosjektet. Les om turen her.

Ingen fugler? Ta en titt på youtube-videoen som vi tok opp rett før lansering av det nye kameraet.

A cross section of the bird cliff on Hornøya, Øst-Finnmark, where we can see kittiwakes in the foreground and guillemots in the background.

The first birds arrive in February/March and lay eggs during April/May. We can expect to see the first kittiwake chicks by the end of June. The chicks are fed by both parents for 5 to 6 weeks until they all leave Hornøya at the end of July and August.

Thanks to Ole Klaudiussen in Vardø who helped get out to the island, and Rob Barrett at the Tromsø University Museum and SEAPOP for economic support. Read about the trip here.

No birds? Have a look at the youtube video that we recorded right before going live with the new camera.

 
Bytt til høy-kvalitet

  KameraerCameras

LundekameraPuffin Cam

Følg med på lundene i fuglefjellet utenfor Vardø!

Tune in to follow the daily life of the Hornøya bird cliff puffins.

KrykkjekameraKittiwake Cam

A cross section of the bird cliff on Hornøya, Øst-Finnmark, where we can see kittiwakes in the foreground and guillemots in the background.

Et utsnitt av fuglefjellet på Hornøya, Øst-Finnmark, hvor vi ser krykkje i forgrunnen og lomvi i bakgrunnen.

Samarbeidspartnere

Partners

Vardø Havn KF
Destinasjon Varanger AS
Vardø Kommune
Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Tromsø University Museum